NGI

Nye Veier
7. april 2021
Dr. Techn. Olav Olsen
26. mars 2021

NGI


Lingen Grunnboring har siden midten av 2019 bistått NGI med grunnundersøkelser på strekningen Kvithammer-Åsen.
Der skal det bygges ny E6 trase fra Kvithammer (Stjørdal kommune) til Åsen (Levanger kommune). Oppgavene vi har hatt der, er i hovedsak totalsonderinger, dreietrykksonderinger, Cptu, og 54/72mm prøvetakning.