Dr. Techn. Olav Olsen

NGI
7. april 2021

Dr. Techn. Olav Olsen


Geotekniske undersøkelser for prosjektering av boligblokker for Consto Midt-Norge. Totalsonderinger og installasjon av poretrykksmålere.
Geotekniske grunnundersøkelser utført i forbindelse med planlaging og prosjektering av boligprosjekt for Trym Bolig AS. 4 boligblokker over en felles P-kjeller under terrengnivå. Det er utført totalsonderinger, prøvetaking og registrering av grunnvann og poretrykksforhold ved installasjon av elektriske piezometere.
Geotekniske grunnundersøkelse for vindmøllefundament på løsmasser i Stokkfjellet Vindpark, Selbu kommune. Det er utført totalsonderinger og prøvetaking.
Geotekniske grunnundersøkelser utført i forbindelse med planlaging og prosjektering av boligprosjekt for Consto AS. Flere boligblokker over en felles kjeller under terrengnivå. Det er utført totalsonderinger, prøvetaking.
Geotekniske grunnundersøkelser utført i forbindelse med planlaging og prosjektering av boligprosjekt for Trym Bolig AS. 3 boligblokker over en felles P-kjeller i to etasjer under terrengnivå. Det er utført totalsonderinger, prøvetaking, trykksondering (CPTU) og registrering av grunnvann og poretrykksforhold ved installasjon av hydrauliske piezometere.
Geotekniske grunnundersøkelse for nytt næringsbygg for HENT AS. Det er utført prøvetaking med naver i fire punkter.