Naverboring


Naverboring - Ved naverboring benyttes en jordskrue (naver) for opptak av forstyrrede/omrørte jordprøver fra ulike dybder. Jordprøvene samles i poser, merkes og sendes til laboratoriet for kjemisk analyse. Egnet der f.eks. sjakting med gravemaskin er uegnet, pga. tilkomst, eller ved behov for prøvetaking til store dybder, eller der man ønsker på å påføre terrenget minst mulig skade (sentrumsnære områder, eks.). Etterlater vesentlig mindre skade på terreng enn ved sjakting.Sediment prøvetakning


Prøvetaking av sediment er ofte nødvendig i tilfeller hvor det skal utføres tiltak i sjø, feks. utfylling, tildekking eller mudring. Sedimentprøvetaking utføres ved bruk av grabb, eller om sylinderprøvetaker, om det skal tas dypere prøver.

Miljøbrønner


Nedsetting av miljøbrønner utføres ved behov for prøvetaking og evt. overvåking av grunnvann.