Nye Veier

Pure Norwegian Seafood
4. februar 2022
NGI
7. april 2021

Nye Veier


Juni 2020 reiste Lingen Grunnboring opp til Kvænangsfjellet i Finnmark for å utføre grunnundersøkelser for Nye Veier.
I dette prosjektet hadde vi alt fra grunneiervarsel, kontakt med berørte eiere av kulturminner, og direktekontakt med underentreprenør for bygging av tilkomstveier, samt utførelsen av selve grunnundersøkelsene, og de nødvendige prøvetakningene. Det skal utbygges ny E6, så da var det behov for god kartlegging av grunnen i hele område fra Kvænangen kommune til Nordreisa kommune. Dette er den eneste veien mellom Finnmark og nordre deler av Troms og Finnmark samt resten av landet.