GPS innmåling av hvert borepunkt


Trimble GEO 7X benyttes til å måle inn borepuktene og eventuelt fjell i dagen. Innmålte punkter sendes direkte inn til vår borelogg.Levering av resultat


Levering av resultat fortløpende etter ferdig boremetode, slik at geoteknikker enkelt kan justere omfang. Ved hjelp av skyløsningen CoSite får geoteknikeren tilgang til resultater fra våre borerigger med én gang. Det gjør det enkelt å justere undersøkelsesomfanget, og øker dermed nytteverdien av undersøkelsene. Samtidig kan det bidra til å redusere kostnader.

Komplett borelogg levert etter hvert prosjekt


Etter hvert prosjekt leverer vi en komplett borelogg, basert på data som ble samlet inn undervegs. Logging i CoSite er lagt opp etter meldingene til Norges Geoteknisk Forening. Dermed sikrer vi at boreloggen blir komplett med all nødvendig informasjon, i tillegg til bildedokumentasjon fra stedet.