I 2018 ble Lingen Grunnboring AS stiftet. Med 2 tomme hender og en årrekke erfaring som grunnborere var visjonen klar – vi skulle bli førstevalget. I dag er vi et selskap i vekst. Med 10 faste ansatte sitter vi med en samlet erfaring på over 40 år.   

Lingen Grunnboring tilbyr tjenester innen geotekniske grunnundersøkelser. Hva vil det si? Det vil si at vi ta undersøkelser for å finne ut av egenskapene i grunnen, hvordan grunnen er oppbygget og hva den tåler. Hvis det skal bygges hus, broer, tuneller eller kanskje ny vei, er vi klar for å ta de undersøkelsene som er nødvendig for å gi deg de svarene du trenger. Les mer under tjenester for å se hva vi tilbyr.

I dag disponerer vi 4 borerigger. En Geotech 605 FM 2022 modell, en Geotech 605 FM 2019 modell, en Geotech 707 2007 modell og en Geotech 605 1998 modell. Vi har 3 faste borelag med hver sin rigg og lastebil. De reiser Norge rundt på oppdrag, og følger du godt med kan det hende du ser oss på veiene.