VÅRE TJENESTER

 • Totalsondering

 • Dreietrykksondering

 • Trykksondering (CPTU)

 • Piezometer for måling av vanntrykk (hydraulisk og elektrisk)

 • Nedsetting av miljøbrønner

 • Moreneprøvetaker for prøvetaking i faste masser

 • Representative prøver for enkle geotekniske analyser og miljøprøver

 • ​Stempelprøvetaking Ø54/75 mm

 • GPS-innmåling av borepunkt

 • Levering av resultat fortløpende etter ferdig boremetode, slik at geoteknikker enkelt kan justere omfang

 • Komplett borelogg levert etter hver posisjon

 • Grunnundersøkelser på sjø

Vi kan tilby følgende tjenester: