Pure Norwegian Seafood

Nye Veier
7. april 2021

Pure Norwegian Seafood


Vi har utført geoteknisk grunnundersøkelse for Pure Norwegian Seafood i forbindelse med utbyggingen av deres anlegg på Averøya. Boringen har foregått på sjø og land med våre erfarne grunnborere. Det er også blitt utført totalsondering og prøvetaking.