NGI Åsen, ny E6

Kvænangsfjellet, ny E6
9. november 2018

NGI Åsen, ny E6


Lingen Grunnboring har siden midten av 2019 bistått NGI med grunnundersøkelser på strekningen Kvithammer-Åsen.

Der skal det bygges ny E6 trase fra Kvithammer (Stjørdal kommune) til Åsen (Levanger kommune). Oppgavene vi har hatt der, er i hovedsak totalsonderinger, dreietrykksonderinger, Cptu, og 54/72mm prøvetakning.Kontakt oss