OM OSS

Lingen Grunnboring AS ble stiftet august 2018 og har 5 faste ansatte. 

Vi tilbyr tjenester innen geotekniske undersøkelser. Lingen Grunnboring disponerer i dag 3 borerigger; 707-Geotech rigg 2007 modell, 605 D-Geotech rigg 1998 modell og vår 605 FM-Geotech rigg 2019. Vi er stolte av å kunne si at vi pr dags dato eier Norges mest miljøvennlige rigg. Vår 605 FM-Geotech rigg utfyller nemlig kravene til Euro 4. Dette innebærer at den er utstyrt med katalysator, partikkelfilter og kjører med biologisk nedbrytbar hydraulikkolje.

Vi jobber nasjonalt og er svært fleksibel. I dag kjører vi 2 borerigger for fullt med 3 boreledere og en innleid. Da vi nylig anskaffet oss en 605 D Geotech rigg, har vi kapasitet til mindre oppdrag med mulighet for bemanning nesten umiddelbart.